Årets Generalforsamling i Århus Sangskriver Værksted


STED:

Dansk Musiker Forbund (DMF), Vestergade 19,1 - 8000 Aarhus C

BESTYRELSEN

Alle i bestyrelsen ønsker genvalg, med undtagelse af Kasper Lapp og Ole Holmgaard, hvorfor der bliver et par ledige pladser i bestyrelsen. Selve rollefordelingen vælges af bestyrelsen selv, ved først kommende møde efter generalforsamlingen. Så overvej allerede på nuværende tidspunkt, om det kunne have din interesse at komme I bestyrelsen. Som det ser ud nu, så afholdes bestyrelsesmøderne d. 1.mandag i måneden på DMF. Men dette bestemmer den nye bestyrelse også selv.

FORESLAG

Har du som medlem nogle ting, som du ønsker der skal behandles/snakkes om på generalforsamlingen, så skal disse foreslag indsendes på e-mail til ole@sang-skriver.dk Jvf. vedtægterne for foreningen Århus Sangskriver Værksted, skal indkommende foreslag være bestyrelsen I hænde senest 14.dage før Generalforsamlingens afholdelse.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle med tilknytning til Århus Sangskriver Værksted kan deltage, men stemmeret opnåes kun ved medlemsskab af foreningen ÅSV. Det vil sige, at der skal være indbetalt medlemsskab for 2013. Er du i tvivl, så kontakt kasserer Jakob Alsbjerg herom på e-mail: kasserer@sang-skriver.dk

MEDLEMSSKAB

Der kan tegnes medlemsskab for 2013 op til generalforsamlingen, samt på selve dagen. Prisen er fastsat til 100 kroner. Derfor vil det være en god idé, om man har rede penge med denne aften. Hvis din indbetaling sker via betalingsservice skal du ikke foretage dig noget. Indsæt kr. 100,- på foreningens konto og husk at skrive dit fulde navn, og de første 6 cifre i dit cpr.nr.

KONTO OPLYSNINGER

Foreningens kontooplysninger i Nordea Reg.nr.: 2701
Konto.nr.: 8970 111 434

SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende generalforsamlingen kan rettes til formand Ole Holmgaard på: Mobil 28706771 eller via email på: ole@sang-skriver.dk

DAGSORDEN / PROGRAM

1.Valg af dirigent og referent.
2.Aflæggelse og godkendelse af årsberetning.
3.Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4.Behandling af indkomne forslag.
5.Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan.
6.Fastsættelse af kontingent.
7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 og højst 4 suppleanter.
8.Valg af revisor.
9.Eventuelt.

FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN 2013 (Punkt 5)

1. Arrangere og afholde værkstedaftener hver anden uge.
2. Arrangere og afholde koncerter på Gyngen én gang om måneden. 3. Arrangere og afholde sommer- og vinterlejr
4. Afholde diverse co-writes, workshops, kurser, koncerter mm.
5. Samarbejde med relevante sangskriverklubber, samarbejdspartnere og sponsorer.
6. Uddeling af prisen `Vandreguitar ́ (guitar)
7. Fortsættelse og vedligeholdelse af det gode samarbejde med Dansk Musiker Forbund, guitarforretningen Akustikken, Århus Lydstudie og KODA.

VENLIG HILSEN BESTYRELSES I Ã…SV

Ole Holmgaard, Formand
Lars Graulund, Næstformand
Jakob Alsbjerg, Kasserer
Svend Seegert, Kasserer suppleant
Kasper Lapp, Bestyrelsesmedlem

John Bæk, Suppleant
Dietmar Berkner, Suppleant
Michael Hamilton, Suppleant
Jørgen Clausen, Suppleant

Tilmeldte (1)

Lars Graulund