"Form og indhold i sangskrivning med afsæt i Pat Pattisons begreber om stabilitet og ustabilitet" med Søren Lyhne

Mere specifikt kommer det til at handle om hvordan formen påvirker og understøtter det tekstlige indhold. Pat Pattison, der underviser i sangskrivning på Berklee og som har udgivet fire bøger jeg vil præsentere, er af den opfattelse, at det i sangskrivning - som i al kunst - er vores opgave i så høj grad som muligt at opnå overensstemmelse mellem værkets forskellige elementer.
For Pattison er begreberne stabilitet og ustabilitet afgørende for at opnå denne sammenhængskraft. Det er et begrebspar, der sætter sangskriveren i stand til at træffe informerede beslutninger om mangt og meget, såsom linjelængde, linjeantal, linjerytme, rimskema, rimtype, lette/tunge fraser, taktfrasering og prosodi.
Jeg vil præsentere disse teknikker, eller et udvalg af dem, og fremvise eksempler. Jeg vil desuden komme med forslag til, hvordan sangskriveren kan integrere nogle af disse i sin egen skrivning. Endelig vil jeg nok også lave et par enkelte afstikkere, der er motiveret i min faglighed som kognitiv semiotiker.
- Søren Lyhne
---
VIDEN I VESTERGADE
Workshoppen er en del af ”Viden i Vestergade”: En workshop-række, hvor personer med tilknytning til Århus Sangskriver Værksted deler ud af deres viden.
Alle workshops er gratis, og alle er velkomne.

Tilmeldte (3)

Kasper Lapp Tilmelding ikke nødvendig
Maria Manuela Bock
mija sørensen hvilke tidspunkt er det