Århus Sangskriverværksted
Ordinær generalforsamling 2014
 
 
Tid: Mandag den 17. marts 2014 kl. 19:30-22
Sted: Dansk Musiker Forbund, Vestergade 19, 1. sal, 8000 Aarhus C
 
 
Hvem kan deltage
Alle med tilknytning til Århus Sangskriverværksted kan deltage i generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed kræver dog betalt medlemskab af foreningen.
Hvis du er i tvivl om du allerede har betalt årskontingentet på 100 kr., kan du kontakte kasserer Jakob Alsbjerg på kasserer@sang-skriver.dk.
Foreningen har konto i Nordea, reg.-nr. 2701, kontonr. 8970 111 434.
 
 
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt
 
Forslag til aktivitetsplan 2014 (punkt 5)
 1. Arrangere og afholde værkstedaftener hver anden uge
 2. Arrangere og afholde koncerter på Gyngen én gang om måneden
 3. Arrangere og afholde sommer- og vinterlejr
 4. Afholde diverse co-writes, workshops, kurser, koncerter mm.
 5. Samarbejde med relevante sangskriverklubber, samarbejdspartnere og sponsorer.
 6. Uddeling af Vandreguitaren og ÅSE’r
 7. Fortsættelse og vedligeholdelse af det gode samarbejde med Dansk Musiker Forbund, guitarforretningen Akustikken, Århus Lydstudie og KODA

Vel mødt!


Tilmeldte (0)